Vedtægter er godkendt september 2018

Link til godkendte vedtægter - Himmerland-Fri-Fagskole-Godk-vedtgt-2018.pdf

 

 

Generalforsamling  15/5 - 2019 kl. 18.00 med spisning

Afholdes Næsbyvej 99, 9681 Ranum

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning

4. Økonomi/Regnskab

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af suppleanter

7. Valg af Revisor

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

 

Himmerland Fri Fagskole

Skolekredsen for Himmerland Fri Fagskole blev etableret i sommeren 2016 med den hensigt at etablere en fri fagskole i Himmerland sommeren 2017. Desværre er denne opstart udsat.

Himmerland Fri Fagskole er tænkt som en kostskole med plads til 30 – 40 unge mellem 16 og 24 år. Eleverne er tænkt at skulle komme fra hele landet. Skolen er en skole med en blanding af boglig og håndværksmæssig tilgang til undervisningen. Alle unge kan optages på skolen på samme vilkår som f.eks. efterskoler eller højskoler.

Det er tanken at skolen skal etableres og være i drift fra sommeren 2018 i Næsby. Her er værkstederne og fritidsfaciliteter i nærheden. Gennem et samarbejde med f.eks. Ranum Efterskole og Næsbyhus Produktionsskole vil det være muligt at etablere et ungemiljø.
Ud over samarbejde med skoler vil den fri fagskole arbejde med at etablere samarbejde med lokale virksomheder om blandt andet praktik og uddannelse.

Ansøgningen om at starte en fri fagskole blev indsendt til Undervisningsministeriet i september 2018 med henblik på opstart august 2019. 

På en generalforsamling den 15.5-2019 på Næsbyhus produktionsskole kan du høre mere om projektet.

 

Bestyrelsen