På linien IT arbejder vi med følgende områder

- at anvende forskellige dagligdags programmer

- at vedligeholde hjemmesider

- at tage fotos m.m

- at lave foldere m.m.

- at lave figurer i f.eks. 3 D

- at flyve med droner

- at programmerer forskellige robotter

- at hjælpe de øvrige på skolen med it m.m.