Dagelever på Himmerland Fri Fagskole møder kl. 08.00 til undervisningsstart og har fri igen normal kl. 16.00. Dog skal de regne med at følge det program der iøvrigt er på skolen.

Programmet kan indbefatte aften- og weekendarrangementer.

Pris for en dagelev : 800 kr pr. uge ( Der er begrænset antal pladser)